Line mener

Om det liberale islæt

At enhver person er ansvarlig i og for eget liv. Punktum. Det er udgangspunkt i vores velfærdssamfund, at hver borger i videst muligt omfang tager ansvar for sig og sine. Så blander kommunen sig til gengæld mindst muligt og stiller udelukkende tilbud til rådighed.

Når en person i kortere eller længere perioder ikke er i stand til at tage vare på sig selv, er kommunen det naturlige, understøttende sikkerhedsnet.
Ingen skal opleve sig efterladt uden hjælp.

Om dagtilbud

Vi skal have pasningstilbud, der passer til pasningsbehov.
Jeg mener, at dagtilbuddets fornemste opgave er at skabe en tryg og stabil hverdag for vores børn, mens vi som forældre skal opleve en let og fleksibel hverdag i samspil med dagtilbuddet.
Hvor der er grundlag for det, bør der være valgfrihed imellem dagpleje og vuggestue.
Dagtilbuddets kvalitet og brugerbetaling har stor betydning for bosætningen i vores kommune. Derfor bør der være et konstant fokus på, at Varde kommunes dagtilbud er af høj kvalitet samtidig med, at det er karakteriseret ved en rimelig brugerbetaling.

Om arbejde og erhvervsliv

Alle skal opleve sig som værdifulde bidragsydere til vores fælles velfærd. De, der kan bidrage, skal bidrage. De, der i kortere eller længere perioder ikke kan bidrage, skal behandles med værdighed og på bedste vis hjælpes til et meningsfuldt liv med mest mulig indflydelse på egen situation.
Det er vigtigt, at der er mange virksomheder i Varde kommune, så vi som borgere kan have et arbejde. Og vi skal være sikre på, at virksomhederne kan få medarbejdere med de rette kompetencer, så virksomhederne kan opretholde den drift de ønsker. Alternativet er, at virksomhederne forlader vores kommune. Det kræver flere tværgående indsatser at opretholde en balance, hvor virksomhederne har gode muligheder for at rekruttere de rette medarbejdere, og hvor borgerne har muligheder for at søge de jobs, de ønsker.

Om demokrati

At demokrati er en gave og en opgave. Vi har fået demokratiet af vores forfædre i gave. Det er vores opgave at holde det i liv og holde det levende. Et levende demokrati kræver samtale, uenighed og respekt. Demokratiet lever, når vi mødes med forskellige holdninger og forlader hinanden med et smil. Hvad enten det er med et kompromis eller en fortsat uenighed i bagagen.

Om fritid og foreningsliv

At foreningerne er kravlegården, hvor kompetente samfundsengagerede borgere vokser op. Foreningerne sikrer sunde fællesskaber. Derfor skal kommunen også medvirke til, at foreningerne kan bruge deres ressourcer på det, de er bedst til: At gennemføre aktiviteter, der understøtter deres formål.